Elektrikte Kompanzasyon Nedir ve Neden Önemlidir?

Kompanzasyon, bir elektrik sistemini güç faktörü problemlerinden koruyan bir yöntemdir. Güç faktörü, bir elektrik devresinin etkin gücünün, toplam gücüne oranını ifade eder. İdeal bir güç faktörü 1 olarak kabul edilir ve bu durumda etkin güç, toplam güce eşit olur. Ancak, birçok endüstriyel yük, endüktif veya kapasitif doğası nedeniyle güç faktörünü olumsuz etkileyebilir.

Kompanzasyon, bir elektrik sistemini güç faktörü problemlerinden koruyan bir yöntemdir. Güç faktörü, bir elektrik devresinin etkin gücünün, toplam gücüne oranını ifade eder. İdeal bir güç faktörü 1 olarak kabul edilir ve bu durumda etkin güç, toplam güce eşit olur. Ancak, birçok endüstriyel yük, endüktif veya kapasitif doğası nedeniyle güç faktörünü olumsuz etkileyebilir.

Endüktif yükler, güç faktörünü düşüren endüstriyel yüklerdir. Örneğin, motorlar, transformatörler, bobinler gibi endüktif yükler, elektrik sistemine geri verilen reaktif güç nedeniyle güç faktörünü düşürebilir. Bunun sonucunda, toplam güç tüketimi artar ve enerji verimliliği azalır. Aynı zamanda, düşük güç faktörü, elektrik dağıtım şebekesindeki diğer kullanıcılara da olumsuz etki yapabilir.

Kompanzasyon, elektrik sistemlerindeki güç faktörü problemlerini düzelterek enerji verimliliğini artırır ve elektrik faturalarını azaltır. Kompanzasyon, endüktif veya kapasitif doğası nedeniyle güç faktörünü düşüren yüklerin neden olduğu reaktif gücü dengeleyerek, güç faktörünü düzelten bir yöntemdir.

Neden Kompanzasyon Önemlidir?

Kompanzasyonun önemi şu başlıklar altında ele alınabilir:

  1. Enerji Verimliliğini Artırır: Kompanzasyon, güç faktörü problemlerini düzelterek enerji verimliliğini artırır. Düşük güç faktörü, toplam güç tüketimini artırır ve enerji kaynaklarının gereksiz yere tükenmesine neden olur. Kompanzasyon, güç faktörünü düzelterek enerji verimliliğini artırır ve ener

Dökümanlar

Dökümanlara farklı formatlarda ulaşabilirsiniz. Bilgilerinizi dökümanlara aktarıp firmamız ile yapacağınız iş sözleşmelerinde tarafımıza gönderebilirsiniz.

Siz Hala Kompanzasyon Cezası Mı Ödüyorsunuz?

Endüstriyel tesislerde elektrik faturası en önemli gider kalemlerinden birisidir. Elektrik tüketiminde reaktif cezaya düşmek elektrik faturasını büyük ölçüde artırmaktadır. Reaktif cezaya düşmemek için reaktif güç kompanzasyonu yapılması gereklir. Kompanzasyonun yapılmış olması reaktif cezaya düşmemek için yeterli değildir maalesef. Kompanzasyon panosunun kontrol edilmesi, rölenin, kondansatörlerin ve kontaktörlerin bakımlarının belirli periotlar da yapılması gerekir. Kompanzasyon panosuna sahip bir işyeri hem endüktif hem de kapasitif cezaya nasıl düşer? Üç fazlı elektrik tesislerinde eğer tek fazlı yükler çoğunluktaysa fazların düzgün dağıtılmış olması çok önemlidir. Her üç fazdan da eşik yük çekilecek şekilde projenin uygulanmış olması gerekir. Eğer fazlar eşit oranda yüklenmemiş ve kompanzasyon panosunda bulunan kondansatörlerin tamamı üç fazlı ise hem endüktif hem de kapasitif cezaya düşme nedeninizden biri bu olabilir. Bu durumda tek fazlı kondansatörlerin eklenmesi uygun olabilir.

Konya Kompanzasyon