Hizmetlerimiz2019-04-23T14:32:21+00:00

HİZMETLERİMİZ

Özellikle Konya bölgesi olmak üzere Türkiye’nin her bölgesine Elektrik Projesi ve Mühendisliği hizmeti vermekteyiz. Geniş hizmet hacmi ve uzman saha ekibi ile üretimden bakım onarıma kadar tüm aşamalarda müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktayız.

BİZİMLE ENERJİ-K ALIN

AG-OG ELEKTRİK PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

 • Elektrik projesi enerji müsadesinin alınması

 • Elektrik projesinin hazırlanması

 • Elektrik proje onayına müteakip muayene/kabul işlemlerinin yaptırılması

AG(ALÇAK GERİLİM) ELEKTRİK-ENERJİ TESİSAT

 • Enerji nakil hattının tesis edilmesi

 • Yeraltı enerji nakil hattının tesis edilmesi

 • Sigorta, yük kesicisi, k.a.k.r(kaçak akım koruma rölesi), t.m.ş(termik manyetik şalter) gibi kesicilerin montajı

 • Dağıtım panolarının montajı ve montörlüğü

 • Elektrik enerji tesisat ve montajı

 • Enerji alış noktasından box-direk-ag dağıtım panosundan itibaren tesisatın yapılıp enerjinin sisteme verilip çalışır hale getirilmesi

OG(ORTA GERİLİM) ELEKTRİK-ENERJİ TESİSAT

 • Enerji alış noktasından direk tipi trafo(transformatör) veya bina tipi trafo(tranformatör)‘ e (xlpe-swallow kablo) ile enerji nakil hattının tesisi
 • Trafo(transformatör) ve taşıyıcı direklerin montajı

 • Trafo(tranformatör) ve hat başı veya yük kesicilerin montajı

 • Direk tipi trafo, bina tipi trafo(transformatör) ve kesicilerin topraklandırılması ve işletme topraklamasının yapımı

 • İşletme topraklaması ve trafo-kesici koruma topraklamasının ölçümlerinin yapılması

 • Enerji alış noktasının kesintiye müteakip bağlantısının yapılması

 • Trafo(transformatör)’e enerji verilecek hale getitilmesi

 • Trafo(transformatör) og(orta gerilim) ve ag(alçak gerilim) ölçü devresinin ve panosunun kurulumu

 • Sistemin kompanze-kompanzasyon(dengeleme) yapılarak enerji dağıtım kısmına kadar hazır hale getirilmesi

 • Muayene ve kabulün ilgili kurumlarca yaptırılması ve sistemin enerjilendirilip çalışır hale getirilmesi

ENDÜSTRİYEL SANAYİ ELEKTRİK-ENERJİ TESİSAT

 • Endüstriyel sanayi güç-ve kontrol sistemleri tesisi ve montajı

 • Alçak Gerilim Ve Orta Gerilim Elektrik-Enerjinin Sağlanması

 • Alçak Gerilim Dağıtım Ve Kompanzasyon Pano Sistemlerinin Tesisi, Montajı Ve Montörlüğü

 • Endüstriyel Sanayi Elektrik-Enerji Taşıma Sistemleri

 • Endüstriyel Sanayi Elektrik-Enerji Busbar Sistemlerinin Montajı Ve Tesis Edilmesi

 • Endüstriyel Sanayi Kablo Taşıma Sistemlerinin Montajı Ve Kabloların Enerjilendirilmesi

 • Endüstriyel Sanayi Motorlarının Bağlantılarının Yapılması Ve Motorların Çalışır Hale Getirilmesi

 • Endüstriyel Sanayi Elektrikli Makina Ve Teçhizatının Enerjilendirilmesi Ve Sistemin Çalışır Hale Getirilmesi

 • Makina, Motor, Kablo Tavası, Busbar Sistemlerinin Topraklandırılması Ve Ölçümlerinin Yapılması

 • Yıldırım Tehlikesine Karşı Paratoner Sisteminin Tesisatı Ve Ölçümünün Yapılması

 • Fabrika, Tesis, İç Mekan Ve Dış Mekan Aydınlatmalarının Yapılması

 • Tesisin Temiz, Düzgün Ve Çalışır Halde Müşteriye Teslimi

DİREK TİPİ TRAFO TESİS İŞLERİ

 • 50-100-160-250-400kva Projenin Gücüne Göre Trafonun Tesis Edilmesi

 • Enerji Müsadesinin Alınması

 • Yer Tespiti Ve Keşif İşlemleri

 • Elektrik Projesinin Hazırlanması

 • Proje Onaya Müteakip Malzeme Temini Veya Temin Ettirilmesi

 • Direklerin Projeye Uygun Bir Şekilde Yerlerinin Tespiti Ve Montajı

 • Enerji Alış Noktasından İtibaren Trafo Ya Kadar Enerji Nakil Hattının Tesis Edilmesi

 • Trafo İniş Çıkış Kablolamasının Yapılması

 • Hat Başı Ve Trafo Kesicilerinin Montajı, İşletme Ve Koruma Topraklamasının Yapımı Ve Ölçümlerinin Alınması

 • Alçak Gerilim Ölçü Devresi, Dağıtım Ve Kompanze Edilerek Tesisin Çalışır Hale Getirilmesi

 • Tesisin Muayene/Kabul İşlemlerinin Yaptırılması

BİNA TİPİ TRAFO TESİS İŞLERİ

 • Proje Gücüne Göre Trafonun Tesis Edilmesi

 • Enerji Müsadesinin Alınması

 • Trafo Binasının Yer Tespiti Ve Keşif İşlemleri

 • Beton Blok Zemin Hazırlığı Ve İşletme Koruma Topraklamasının Yapılması

 • Yönetmelik Şartnamesine Uygun Olarak Topraklama Ve Ölçümlerinin Yapılması

 • Trafonun Bina İçine Montajı Ve Bağlantılarının Yapılması

 • Orta Gerilim Enerji Nakil Hattının Bağlantısının Yapılması

 • Sistemin Kompanze Edilmesi

 • Ölçü Devrelerinin Bağlantısı

 • Alçak Gerilim Dağıtım Kısmının Bağlantılarının Yapılması

 • Tesisin Enerji Verilecek Hale Getirilmesi

 • Muayene Ve Kabul İşlemlerinin İlgili Kurumlarca Yaptırılması

KOMPANZASYON PANO SİSTEMLERİ

 • Gücü 8kw’dan Büyük Endüstriyel Sanayilerde, Fabrikaların Olmazsa Olmazı Elektrik Enerjisidir. Elektrik Enerjisini Kullanırken Bir Yandan Da Verimli Kullanmak Gerekir. Bu Durum. Endüstriyel İşletmelerde Kompanzasyon(Dengeleme) İle Sağlanır.

 • Kompanzasyonun Tesisler İçin Birçok Faydası Vardır (Bknz. Kompanzasyon)

 • İşletmenin Kurulu Gücüne Göre Tesisin Kompanze Edilmesi

 • Kullanılacak Sigorta-Kesici, Kontaktör, Kondanstör, Rgkr(Reaktif Güç Kontröl Rölesi), Reaktörler Ve Svc’nin İhtiyaca Göre Hesaplanıp Montajının Yapılması

 • Sistemin Kompanze Edildikten Sonra Devreye Alınması

 • Aylık-Yıllık Pediyotlarda Bakımlarının Yapılması Ve İhtiyaca Göre Aylık Takiplerinin Yapılması

BUSBAR SİSTEMLERİ (AG ENERJİ NAKİL HATTI)

 • TARİHÇESİ VE KULLANIM ALANLARI:

  Busbar kanal sistemi; 1930’lu yıllarda, temel olarak yüksek katlı binaların ve fabrikalarda değişen üretim teknolojilerinin bir ihtiyacı olarak, amerika’da ortaya çıkmıştır. 1950 yıllarda japonya da ve avrupa da kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye de ise busbar kanal sistemi imalatı; 1970’li yıllarda eae elektrik a.ş. ile başlamıştır.

EAE E-LINE BUSBAR

 • Enerji dağıtım sistemleri; modüler yapısıyla modern işletme ve binalarda, hem kuruluş hem de işletme sırasında gereksinim duyulan her türlü güç ihtiyacına cevap vermekte olup; yerleşim değişikliklerine, makine ilavelerine, çeşitli noktalardaki enerji teminine, tesisin çalışan kısımlarını aksatmadan imkan sağlamaktadır. Saç ve alüminyum gövde içerisinde, izole edilmiş baralar vasıtası ile dağıtılan enerjiyi özel çıkış üniteleri ile istenilen noktalardan güvenli bir şekilde enerjiyi kesmeden almak mümkün olmaktadır.

EAE E-LINE KX BUSBAR & BUSBAR SİSTEMLERİ

 • Uluslararası standartlara uygunluk test belgelerine sahip e-lıne busbar sistemleri, istenildiğinde genişleyebilme, değiştirilebilme, taşınabilme ve tekrar kullanılabilme özelliğine sahiptir. Busbar güzergahı boyunca istenilen noktalardan çıkış kutuları ile enerji almak son derece kolay, ekonomik ve emniyetlidir.

 • İhtiyaç ve projede hesaplanan güce göre busbar(enerji nakil hattı)’nın montaj edilmesi ve enerjilendirilmesi